Hogyan kommunikál a kisbaba? – Gőgicsélés és sírás az első életévben

 In Csecsemők és újszülöttek

beszédfejlődésA kisbaba első életévében minden szempontból komplex fejlődésen megy át, ami megfigyelhető a környezetével való kommunikálás szintjén is, amint a sírásból gügyögés, majd egyfajta "beszéd" kezd kialakulni. Ez alatt a röpke egy év alatt csodálatos fejlődésre képes a kisbaba, miközben kialakulni látjuk a beszédkészséget, megalapozódni az anyanyelv elsajátítását.

Első hónap. A kisbaba érti a beszédet sokkal azelőtt, mielőtt ő maga beszélni kezdene. Eleinte az éhséget és a fájdalmat jelzi a maga módján sírással és néhány más hanggal, amit kilélegzéskor képez.

A baba sírása nagyon fontos módja a kommunikációnak. A sírás az, amivel a beszédre fel fog készülni, megtanulja a ki- és beáramló levegőt szabályozni és a hangszálait fokozatosan használni. Sírásával közli veled, hogy éhes, valami zavarja, esetleg fázik. Ezért hogyha figyelsz rá, és válaszolsz a sírására, azt jelzed neki, hogy ő fontos neked. Így tanul meg először veled kommunikálni.

Kéthónapos korban a kisbaba figyelmét fokozatosan és egyre hosszabb időre köti le a környezete. Követi és felismeri a hangodat, követ a szemével a szobában. Felfedezi a különféle hangszíneket, rövidebb időre leköti a figyelmét, ha hozzábeszélsz.

Ebben a korban már válaszol is valamiféle kis gügyögéssel, ami egyre változatosabb lesz: először csak magánhangzókkal, aztán a mássalhangzók is lassan megjelennek. Megfigyelheted, hogy egész gyűjteménye alakul ki a gügyögéseknek, most fedezi fel, hogyan használhatja hangocskáját.

Beszélj hozzá minél gyakrabban, ezzel bátorítva a gőgicsélésre. Ez segíti a különböző jelek és jelzések kialakításában, amelyekkel a környezetében lévőkkel fog kommunikálni.

Háromhónapos korban a kisbaba megismeri a hangodat, és feléd fordul, amikor beszélsz hozzá. Most kezd ropogósan kacagni, ha jól érzi magát, aztán elcsodálkozik, mikor ezt hallja. Egy idő után megérti, hogy ő produkálja ezeket a hangokat. Tud visítani, mikor boldog vagy elégedett, „ahhhh goooo” hangokat is produkál.

Beszélgess vele minél többet!

Négyhónapos korban folyamatosan tanulja és fejleszti a környezettel való közlések módját. A kisbaba rámosolyog a körülötte lévő dolgokra, könnyedén, sőt dallamosan is tud gügyögni, utánoz magasabb hangokat is, és a saját hangja próbálgatása el is szórakoztatja egy ideig. Ha valamit felfedezett, többször is elismétli.

Öthónapos korban a kisbaba egyre jobban együttműködik a környezetével, különféle hangokat és gesztusokat használ a különböző igényei vagy problémái kifejezésére. Közli veled, ha boldog vagy szomorú. Igényli a figyelmet, és ezért addig gügyög, ameddig ráfigyelsz és válaszolsz neki. Hogyha gügyögéssel válaszolsz, ő is megismétli a hangokat, mert tudja, hogy ráfigyeltél és vele társalogsz.

Hathónapos korban a kisgyerek magánhangzók és mássalhangzók kombinációjára is képes, felfedezi a képmását a tükörben, azzal is elgügyög, mintha az új játszótársát látná. A beszédfejlődés rohamos ütemben zajlik, nyelvezete sokkal kifejezőbb kezd lenni. Segíts neki, hogy még jobban fejlessze nyelvezetét! Íme, néhány lehetőség :
• beszélj hozzá lassan, tisztán és érthetően
• a környező tárgyak neveit érthetően ismételgesd neki
• használj rövid mondatokat
• ismételgesd ugyanazokat a dalokat vagy versikéket, az ismétlés segíti a tanulásban
• olvass neki képeskönyvekből, folytass vele párbeszédet, kérdezgess a képekről a meséskönyvből, oly módon, hogy válaszolhasson a kérdésre
• ne beszélj helyette, hagyd, hogy beszéljen ő a maga módján.

Héthónapos korban a kisbaba folyamatosan fejleszti beszédkészségét, kommunikációját a környezetével. Megtanul integetni távozáskor és a kéz mozgását bizonyos hangok is kísérik. Tudja mondani, hogy “mama”, “tata”.

Nyolchónapos korban a kisgyerek már tud „Csip-csip-csóka” típusú játékokat eljátszani, megérti a bújócskázást, habár még nem tudja a megfelelő szavakat kimondani, de valamit már mondikál hozzá. Megérti, hogy mi a „nem “ jelentése, bár nem szereti hallani.

Kilenchónapos korban folytasd a játékokat a kisbabáddal, főleg azokat, amelyekkel énekelni lehet. A kisbaba már rövid mondatokkal válaszolgat is, mint „fog mama keze”.

Tízhónapos korban a kisgyerek nyelvi világa egyre fejlettebb lesz, már kialakított magának egy saját nyelvezetet, amivel közli a problémáit, igényeit, vagy csak “elbeszélget” veled.

Tizenegy hónapos korban a kisgyerek kezd rövid, egyszótagú szavakat mondani, vagy a szavak kezdő szótagjait ismételgeti, és továbbra is saját nyelvezetét használja. Többféleképpen segíthetsz a kommunikációja fejlődésében:
• beszélj vele gyakran, egyszerű szavakat használva, nevezd meg a környezetében lévő dolgokat. Séta közben is minél több dolgot: fákat, színeket, állatokat.
• a gyermek nevét is ismételgesd gyakran, mert így megtanulja felismerni, mikor őt szólítják
• nagy türelemmel hallgasd meg, amikor beszél hozzád. Válaszolj bátorítón, dicsérjed, ismételgesd esetleg az általa helyesen használt szavakat.
• az új fogalmakat fokozatosan ismertesd meg vele. Az eddig ismert szavakhoz újakat kapcsolj, pl. „nagy kutya”, „kis egér”
• várd ki türelmesen, amíg kiejti a szavakat, ne egészítsd ki helyette a mondatot
• olvass minél gyakrabban, lehetőleg minden nap mesét a kisgyereknek.

Tizenkét hónapos korban. Egyéves korára a kisgyerek nyelvi megnyilvánulásai folyamatosan fejlődnek, amint fokozatosan felfedezi és megnevezi a környezetében lévő dolgokat. Mielőtt észbe kapnál, a gyermek megállás nélkül fog mondani, mert folyamatosan gyakorolja a nyelvet, élvezi, hogy tud beszélni.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search