Feltételek

 

A csaladivilag.hu a Conmarket Kft. tulajdona.

A “Felhasználó” kifejezés alatt azokat a magán vagy jogi személyeket értjük, akik indoktól függetlenül használják a Conmarket Kft. hálózatába tartozó oldalakat.

A feltételek és szabályok elfogadása

A Conmarket Kft. (továbbiakban Üzemeltető) oldalaira és minden olyan szolgáltatásra, ami igénybe vehető az oldalakon a következő felhasználási feltételek vonatkoznak. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a használati feltételeket és/vagy az adatvédelmi szabályzatot, amennyiben azt szükségesnek vagy kívánatosnak tartja, anélkül hogy a Felhasználókat erről előzetesen értesítené.

 A szolgáltatások leírása

Az Üzemeltető oldalain a Felhasználó információkat és szolgáltatásokat vehet igénybe. A hálózat Felhasználói tudomásul veszik és elfogadják, hogy a hálózat oldalai reklámokat is tartalmaznak, mert ezek szükségesek a hálózat működtetéséhez. Valamint elfogadják az oldalakon közölt adminisztrációs üzeneteket, hírleveleket és a szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetéseket. A hálózatba való bejelentkezéssel a Felhasználó automatikusan elfogadja ezeket a közleményeket, amelyeket vissza is utasíthat, ha a hírlevél alján lévő linken kéri ezt. Minden módosításról, ami a szolgáltatások javítását szolgálja, beleértve az új tulajdonságokat is a “Felhasználási feltételek és szabályok”–ban értesülhet a Felhasználó.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a késésért, vagy azért ha nem tesz közzé, illetve letöröl valamit, vagy ha elmenti avagy nem menti a Felhasználó személyes beállításait. Az oldalakra való belépéssel a Felhasználó elfogadja az esetleges költségeket, például a reklámokkal kapcsolatosakat. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felszerelés beszerzése a Felhasználót terheli.

 Regisztrációs feltételek

Az oldalon található szolgáltatásokra vonatkozóan a Felhasználó saját felelősségére adja meg az életkorát és tölti ki a szolgáltatásokhoz szükséges szerződéseket. Emellett elfogadja és köteles: (a) valós adatokat közölni, pontos és teljes információkat megadni a regisztrációs lapban, (b) fenntartani és frissíteni az adatokat a profilján a pontosság érdekében, ha a hálózat ezt kéri. Téves, valótlan vagy hiányos információ közlés esetén az Üzemeltető felfüggesztheti vagy törölheti a Felhasználó profilját, valamint teljesen kitilthatja az oldalairól.

 Titoktartási politika

Ide tartozik a Felhasználó adatainak és az általa közölt információknak a kezelése. A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatások igénybevételével felhasználhatják vagy begyűjthetik a személyes adatait, de az Üzemeltető nem módosíthatja vagy őrizheti meg őket.

 Tagság, jelszó, biztonság

Bejelentkezéskor a Felhasználó egy felhasználói nevet és egy jelszót kap, amivel beléphet az oldalra. A Felhasználó kötelessége megőrizni és titokban tartani a jelszót valamint az ő felelőssége mindaz, ami a profilján történik. Egyetért, hogy: (b) értesíti az Üzemeltetőt, ha a felhasználói nevét és a jelszavát a tudomása nélkül valaki más is használta, vagy ha egyéb biztonsági gondok merülnek fel és (b) és minden alkalommal, amikor távozik az oldalról előtte kijelentkezik. Az Üzemeltető nem lehet és nem is felelős azokért a károkért, amelyek az alábbi feltéttelek megszegésének vagy áthágásának a következményei.

 A Felhasználó magatartása

A Felhasználó felel minden olyan adatért, információért, szövegért, képért, grafikonért, videóklippért, üzenetért vagy bármi másért, amit az oldalon közöl, az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezek valósságáért, pontosságáért, épségéért és minőségéért. Azért sem felel ha ezeket kár, hiba vagy veszteség éri egy másik felhasználó által vagy bármilyen más okból.

A Felhasználó:

a) nem tehet fel, nem tölthet le, vagy nem közölhet olyan tartalmú adatot, ami ellent mond a törvénynek, ami veszélyes, törvénytelen, zaklató, ócsárló, obszcén, vulgáris, feslett, rasszista stb.

b) ami sérti a kiskorúakat;

c) nem veheti fel más személyiségét beleértve az Üzemeltető alkalmazottait, a fórumkezelőket, a szerkesztőket stb;

d) nem leplezheti az oldalon közölt adatok eredetét és nem közölheti őket, ha arra nincs engedélye (pl. belső információk, munkáltató-alkalmazotti bizalmas adatok vagy bizalmassági beleegyezés) ;

e) nem tehet közzé engedély nélkül reklámokat csak az azok számára kijelölt helyeken;

f) nem zavarhatja az oldalra felcsatlakozott szervereket vagy hálózatokat, vagy nem hághatja át az ezzel kapcsolatos előírásokat;

g) nem szegheti meg szándékosan vagy véletlenül az aktuális helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket;

h) nem tölthet fel olyan adatot, ami vírust vagy más olyan kódot tartalmaz, ami megzavarhatja, meghibásíthatja vagy tönkreteheti a számítógépet (hardwaret vagy softwaret) vagy bármilyen más telekommunikációs eszközt;

g) nem gyűjtheti be vagy őrizheti meg olyan felhasználók adatait, akik a fentebb említett szabályokat (a-tól g-ig) áthágták vagy nem tartották be.

 

Az Üzemeltetőnek és alkalmazottainak joguk van minden olyan tartalmat letörölni, ami sérti a szabályokat, zavarja az oldalak működését vagy nem helyénvaló. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy az övé minden felelősség az oldalak használatával kapcsolatban és ő kell eldöntse, hogy alapozhat vagy nem a hálózat oldalain közölt tényekre.

A Felhasználó beleegyezését adja, hogy az Üzemeltető közölje az oldalakon megadott adatait, ha azt a törvény megkívánja vagy ha az szükséges: (a) ha alkalmazkodnia kell egy törvényes eljáráshoz, (b) ha ellent mond az oldalak szabályainak, (c) ha megsérti egy harmadik fél jogait, (d) ha a Felhasználó kérvényezi (e) hogy védje az Üzemeltető, a Felhasználók és a nyilvánosság jogait és biztonságát.

A Felhasználó elfogadja, hogy az adatok felvitele: (a) több hálózatot is igénybe vehet vagy (b) technikai esetleg más módosítások szükségesek, hogy kapcsolódni tudjon a hálózathoz.

Elfogadja, hogy az oldal operációs rendszere biztonsági adatokat tartalmazhat, ami digitális adatokat védhet le, és ezeket az anyagokat az Üzemeltető vagy/és a szerzők szabályozzák. A Felhasználó nem próbálhatja meg áthágni a felhasználói szabályokat. Minden jogtalan újrafeldolgozás, közzétevés, szétosztás a nagyközönségnek, vagy a jogtalan nyilvánosságra hozása valaminek az oldalakon szigorúan tilos.

A nemzetközi felhasználókra vonatkozó előírások

Mivel az internet az egész világot körülveszi a Felhasználó köteles elfogadni a helyi törvényeket a magatartásra és a technikai adatok exportálására vonatkozóan.

 Az Üzemeltető számára nyújtott adatok közzététel céljából

Az Üzemeltető nem kíván tulajdonosa lenni az oldalain a Felhasználók által közölt tartalomnak, de fenntartja magának a jogot, hogy ingyenes szabadalmat kapjon az alábbiakra:

– az Üzemeltető számára elküldött vagy az oldalakon közölt szövegekre, amiket felhasználhat, továbbadhat, feldolgozhat, megváltoztathat, alkalmazhat és megjeleníthet. Ezt a jogot addig élvezheti, amíg a Felhasználó által közölt tartalom valamelyik oldalán található és abban a pillanatban elveszíti, amint úgy dönt, hogy törli azt az oldalról;

– az Üzemeltető számára elküldött vagy az oldalakon közölt a képekre, grafikonokra, filmekre, amiket felhasználhat, továbbadhat, feldolgozhat, megváltoztathat, alkalmazhat és megjeleníthet. Ezt a jogot addig élvezheti, amíg a Felhasználó által közölt tartalom valamelyik oldalán található és abban a pillanatban elveszíti, amint úgy dönt, hogy törli azt az oldalról;

Úgy a fentebb említett, mint bármilyen egyéb tartalomra, amit az oldalakon közöl a felhasználó a Conmarket Kft. szabadalmi jogot kap és felhasználhatja, továbbadhatja, feldolgozhatja, megváltoztathatja, alkalmazhatja, megjelenítheti vagy új formában, más környezetben használhatja, vagy tovább fejlesztheti.

Minden olyan oldalon élvezheti ezeket a jogokat az Üzemeltető, ami az ő tulajdonát képezi, és a nagyközönségnek van címezve, kivéve azokat a részeket, amik a tagok számára készültek.

 

Az adatokkal és a tartalommal való kereskedés vagy azok másolása, az oldalalak vagy az ott található tartalmak bármilyen másolása, terjesztése, közvetítése szigorúan tilos.

Büntetés

Az Üzemeltető, a partnerei, munkatársai és alkalmazottjai nem vonhatók felelősségre semmilyen kárért, a Felhasználók által közölt adatok sérüléséért, a Felhasználók szabályszegésiért vagy bármilyen más emberi jogok megsértéséért.

Az adminisztrációs szolgáltatásokkal kapcsolatos pontok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőnek joga van szabályokat létrehozni és eltörölni valamint időszakonként változtatni rajtuk. Joga van a hosszabb idő óta inaktív profilok törléséhez is.

A szolgáltatások módosítása

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, bármilyen időszakra megváltoztassa vagy felfüggessze a működését előzetes tájékoztatással vagy anélkül. Nem vonható felelősségre vagy nem tekinthető felelősnek a Felhasználó vagy egy kívülálló által ezért.

A Felhasználó törlése

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó jelszavát és profilját azonnal megszüntesse vagy felfüggessze értesítés nélkül az alábbi (de nem csak) esetekben:

(a) ha áthágják vagy megszegik a felhasználási feltételeket és szabályokat vagy más előírásokat

(b) a hatóságok és a kormány utasítására

(c) a Felhasználó kérésére

(d) a szolgáltatások megszüntetése vagy módosítása esetén

(e) biztonsági vagy technikai problémák esetén

(f) hosszabb inaktivitás esetén

(g) ha a Felhasználó törvényt sért

és/vagy

(h) elmulasztja kifizetni a szolgáltatások költségeit

Márkanevek és logók

Az oldalon közzétett márkanevek, logók és szerzői jogok az Üzemeltető tulajdona és minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. Hacsak nem jelezte másként az Üzemeltető, a Felhasználó nem változtathatja meg, nem bérelheti, nem veheti kölcsön, nem kereskedhet vele és nem dolgozhatja át őket.

 

Garancia

A Felhasználó saját felelősségre használj az Üzemeltető oldalait. Az oldalak olyanok amilyenek, nem változtathatók. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy:

1. a szolgáltatások megfelelnek a Felhasználó elvárásainak;

2. a szolgáltatások megszakítás nélkül, biztonságosan, hiba nélkül működnek;

3. a szolgáltatások eredménye pontos és helyes;

4. a szolgáltatások, termékek vagy információk megfelelnek a Felhasználók elvárásainak;

5. az oldalakon fellépő hibákat kijavítják;

Minden egyéb letöltést a Felhasználó a saját felelősségére teszi és őt terheli a felelősség azért is, ha emiatt bármilyen meghibásodás történik az operációs rendszerében vagy a számítógépén.

Semmilyen írott vagy szóbeli információt nem ad ki ingyenesen, ha csak az nincs feltüntetve a felhasználói feltételek és szabályok között.

Felelősségkorlátozás

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett módon keletkezett kárért, veszteségért, hibáért vagy más csapásért (még akkor sem, ha jelezte a veszélyt), ha:

1. a Felhasználó helytelenül használja az oldalakat;

2. a megvásárolt javakra, szolgáltatásokra vagy információkra plusz költségeket számolnak fel;

3. jogtalan kívülállók megrongálják a Felhasználó profilját;

4. egy Felhasználó nem megfelelően viselkedik;

5. bármi más, ami az oldal tartalmával kapcsolatos;

Egy harmadik személy

Ha csak nem szerepel a felhasználási feltételek között, ebben az egyezményben nem lehet szó harmadik személyről.

Értesítés

Az Üzemeltető a szolgáltatásokkal és a felhasználási feltételekkel kapcsolatos értesítéseket e-mailben, postán vagy az oldalon közölheti a Felhasználóval.

Márkanév

Az Üzemeltető neve és logója, valamint az oldalakon szerepelő összes logó az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető beleegyezése nélkül semmilyen formában nem használható fel.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a más márkaneveket és ugyanezt várja el a Felhasználóitól is. Az Üzemeltető előzetes bejelentés nélkül megszüntetheti azon Felhasználók profiljait, akik áthágják a felhasználási feltételeket és szabályokat. Ha a Felhasználó észleli, hogy az általa felötlött adatokat lemásolták oly módon, hogy azzal szerzői jogokat sértettek, azonnal közölje az alábbi információkat az Üzemeltetővel:

1. a szerzői jogok tulajdonosának elektronikus vagy kézi aláírása;

2.a lemásolt adat helye az oldalon;

3. a Felhasználó címe, telefonszáma és e-mail címe;

4. egy saját felelősségre írott nyilatkozat, hogy az említett adatra nem lett publikálási engedély adva sem a szerző sem a törvény által;

5. egy nyilatkozat, figyelembe véve a hamis tanúzásért járó büntetést, hogy a fentebb közölt adatok pontosak és hitelesek és hogy a Felhasználó a fentebb említett szerzemény valódi szerzője vagy annak meghatalmazottja;

Közös beleegyezés

Ezen felhasználási feltételek és szabályok érvénybelépéséhez mindkét fél (Üzemeltető, Felhasználó) belegyezése szükséges, megelőzve minden korábban kötött egyezményt ezen szolgáltatásokra vonatkozóan. Egyéb melléklet készíthető, amennyiben a felhasználó egyéb szolgáltatásokat igényel.

Peres viszony

Az Üzemeltető oldalainak használatakor a Felhasználó elfogadja, hogy a felhasználói feltételek és szabályok az aktuális magyar törvényekre alapulnak és azok is döntenek minden olyan vitás ügyben, ami közte és az Üzemeltető / a partneri / részvényesei / kirendeltségei közt alakulnak ki. Konfliktus esetén, ha a feleknek nem sikerül közös nevezőre jutni a magyar törvény rendelkezései a mérvadók.

Korlátozás/lemondás és a feltételek szigorúsága

Ha az Üzemeltető próbálkozása, hogy a fentebbi feltételeket betartassa kudarcba fullad, nem jelenti azt, hogy elveszítette ezen jogát. Ha a felsőbb szervezetek érvénytelennek nyilvánítják ezen felhasználói feltételeket a felek közös együttműködéssel, új, a törvénynek megfelelő felhasználói feltételeket szabhatnak.

Korlátok

A Felhasználó elfogadja, hogy minden reklamációt és észrevételt ezen irattal vagy az oldalakkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban egy éven belül jelezni kell. Ha ez nem történik meg, nem veszik figyelembe.

Ezen Felhasználási feltételek pontjai a megállapodás részét képezik és nincs törvényes vagy szerződési hatásuk.

A felhasználási szabályok és feltételek áthágása

 

Kérünk minden Felhasználót, hogy jelezze nekünk, ha ezen szabályok áthágását észleli.

Start typing and press Enter to search