A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő kedvezmény

 In Iránytű - pénzügyek és okmányügyek

A gyermek születése esetén a szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apát – a született gyermekek számától függetlenül – öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

A munkáltató az apát megillető és kifizetett munkaidő-kedvezményre járó távolléti díjat és annak közterhét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig illetve december 31-éig – nyújthatja be a székhelye szerinti regionális igazgatóságnak. Az igazgatóság a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.

 

[forrás: Magyar Államkincstár]
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

GYED extra