GYED extra

 In Iránytű - pénzügyek és okmányügyek

A „Gyed-extra” egy összefoglaló név a 2014. január 1-től hatályossá vált, kisgyermekesek ellátásait érintő jogszabály-módosításokra. A módosítás érinti a GYED-et, a GYES-t és az ellátások párhuzamos igénybevételének lehetőségét is.

Munka GYED mellett

Ezután GYED mellett is lehet dolgozni, azaz akkor is kérhető GYED-folyósítás, ha teljes munkaidőben ismét munkába állt az édesanya vagy az édesapa.  Ahhoz, hogy a GYED munka mellett igénybe vehető legyen, a 2014. előtt érvényben lévő egyéb feltételeknek továbbra is meg kell felelni.

A GYED-re való jogosultság feltételei:

  • az igénylő anya a szülést megelőzően 2 éven belül, 365 napon át biztosított volt (ennek a 365 napnak nem kell folyamatosnak lennie),
  • a biztosított szülő a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • az édesanya biztosítási jogviszonya a terhességi‐gyermekágyi segély időtartama alatt szűnt meg, de a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • az igénylő szülővel egyazon háztartásában él a gyermek, akire a szülő megigényli a GYED-et,
  • amennyiben az igénylő szülő munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban áll, de a gyermekgondozási díj időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kért,
  • a gyermekgondozási segélyt igénybe veheti a vér szerinti szülő mindkét tagja, az örökbefogadó szülő, és a szülővel együtt élő  házastárs, bejegyzett élettárs, örökbe fogadó szülő (ha már folyamatban van az örökbefogadás eljárása)

TGYÁS, GYED és GYES folyósítás mellett a gyermek 1 éves koráig továbbra sem lehet dolgozni.

(A GYED illetékes szerve továbbra is az Egészségügyi Pénztár. Az eljárást megindító iratot vagy a munkáltatónál kell benyújtani, ha önfoglakoztatóról van szó, akkor az illetékes egészség pénztárnál. A kitöltendő formanyomtatványok elérhetők az OEP oldalán.)

GYED ikrek esetén

Az ikres szülőket érintő változás (amennyiben gyermekeik 2014. jan. 1. után születnek), hogy a TGYÁS lejáratát követő első naptól érvényes GYED-időtartamon felül további 1 évig jár a GYED.

GYED hallgatói jogviszony mellett

Még egy GYED-del kapcsolatos változás van. Ez azokat érinti, akik még hallgatói jogviszonyban állnak, s eközben vállalnak gyermeket. A jogszabály-módosítás szerint aki 2014. jan. 1. után szüli meg gyermekét, és még 2 éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben, magyar nyelvű nappali képzésen tanul, gyermekgondozási díjat kaphat.

Kizáró okok:

  • nincs két félév, amely alatt hallgatói jogviszonya van
  • a gyerek nem a jogviszony fennállása alatt vagy nem a jogviszony megszűnését követő egy éven belül születik
  • állami gondozásba adja az anya a gyermeket

Amiben eltér ez a fajta a GYED a “hagyományostól”, hogy a gyerek 1 éves koráig jár csak és a TGYÁS-hoz szükséges biztosítási időbe nem számítható be. A GYED szülés után azonnal igényelhető, mivel nincs terhességi gyermekágyi segély. (A GYED lejárta után pedig GYES-re lesz jogosult a szülő.)

GYES mellett is lehet teljes munkaidőben dolgozni

2014. január 1. előtt csak abban az esetben járt a GYES, ha a szülő heti munkavégzéssel töltött óraszáma nem haladta meg a 30 órát. A törvénymódosítás ezt is érintette: a korlátozás megszűnik, azaz teljes munkaidőben dolgozhat a GYES folyósítás mellett az édesanya/édesapa.

(A GYES illetékes szerve továbbra is a Magyar Államkincstár. A kitöltendő formanyomtatványok elérhetők a Magyar Államkincstár oldalán.)

Az ellátások már párhuzamosan is folyósíthatók

Ha a kérelmező szülő egyidejűleg terhességi‐gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra és gyermekgondozási segélyre is jogosult lenne, 2014-től már nem kell választania, hogy melyik folyósítását igényli. Ha például még a nagyobb gyermek után jár a GYES, és közben a kisebb gyermekre a TGYÁS, akkor mindkettőt kaphatja. Lányeges, hogy ez abban az esetben érvényes csupán, ha a kisebbik gyermek 2014. január 1. után született. Amennyiben még 2013-ban született, akkor sajnos nem kaphatja a szülő mindkét ellátást.

(Ez a párhuzamossági szabályozás vonatkozik a TGYÁS-ra, GYÁT-ra, GYED-re, GYES-re, táppénzre, baleseti táppénzre is.)

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Pénzügy - anyasági támogatás