Családi pótlék – Nevelési ellátás

 In Iránytű - pénzügyek és okmányügyek

nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező – a feltételek fennállása esetén.

A közoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tankötelessé, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti.

 

Ki jogosult nevelési ellátásra?

Nevelési ellátásra jogosult:

? a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

? a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,

? az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)

? a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyám,

? akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. §. (1) bekezdés),

? a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban nevelt,

? a Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője – amennyiben az előző pont alapján más személy jogosultsága nem állapítható meg – az intézményben elhelyezett, még nem tanköteles gyermekre tekintettel.

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

 

[forrás: Magyar Államkincstár]
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Pénzügy - anyasági támogatás