Zöld energia és környezettudatosság

 In Szabadidő, kultúra és szórakozás

Április első vasárnapján, a Da Vinci Learning Vasárnap keretében ismeretterjesztő-oktatási program várja az érdeklődőket a Csodák Palotájában, ez alkalommal a központi figyelem az Energiákra irányul. A Csodák Palotája Öveges Termében többek között a Da Vinci Learning TV csatornán látható “Felfedező Expressz” című műsorból is bemutatunk több kísérletet. A kísérletek által mindenki megismerkedhet a hétköznapokból ismert jelenségek folyamataival és így közelebb kerülhet a természettudományokhoz.

Kísérletek mellett filmvetítésre is sor kerül a Da Vinci Learning TV csatorna programkínálatából, továbbá interaktív előadásokon vehetnek részt az érdeklődők, délelőtt Orendi Éva, pedagógus, az FKF oktatója, majd kora délután Diófási Orsi környezeti nevelő tolmácsolásában.

 

SZELEKTÁLJ! – Interaktív játék az FKF-el

Orendi Éva tizennyolc év tanítás után néhány éve hagyta el a pedagóguspályát, és került a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-hez. Munkája jelentős részében óvodás és általános iskolás gyermekek környezetvédelmi oktatásával foglalkozik. Előadásai folyamán a gyerekek figyelmét a jelen globális problémáira irányítja.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-ről a gyerekeknek elsősorban a kukásautó jut eszébe. Sőt, minden kisgyerek szeretne legalább egyszer egy ilyen autót vezetni. Mi köze az FKF Zrt-nek a környezetvédelemhez?

A korunkat terhelő problémákban jelentős szerepet kell vállalniuk a hazai vállalatoknak is, ezért legfontosabb feladataink a hulladékgazdálkodással és köztisztasággal kapcsolatosak. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk világunk, környezetünk tisztántartásának, rendezetté, egészségesebbé tételének és természetesen mindezen értékek megőrzésének.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében az FKF Zrt. oktatási programot indított: nevelési-oktatási intézményekben közvetítjük a környezettudatos gondolkodást.

 

Hogyan lehet a gyerekeket környezettudatossá nevelni?

Az élő- és élettelen világ megszerettetésén, a környezeti ismeretek átadásán túl az alternatív jövőképek kialakítása határozott szerepet kap. Fontos, hogy olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nőjenek fel, akik kreatív, problémamegoldó látásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a társadalom ügyeiben, és képesek felelősséget vállalni egyéni és közös tetteikért. Az időben kialakított környezettudatos szemléletmód és életforma biztosítékot jelent egy utódaink számára is élhető világ megteremtésére. A gyerekeken keresztül elérhetővé válnak a szülők, a felnőttek is, így a szemléletváltás megjelenik és beépül a családok gondolkodásába, és előbb-utóbb pozitív értelemben vett hatása lesz a mindennapok gyakorlatában.

 

Heti zöldség – avagy a környezettudatos vásárló

Diófási Orsi környezetvédelmi szakember németországi munkája során ismerkedett meg a legmodernebb technológiákkal és módszerekkel, és szembesült az európai vállalatok magas szintű környezettudatosságával. Célja, hogy ezeket a módszereket Magyarország fejlődése és környezeti elkötelezettsége érdekében itthon is bemutathassa, alkalmazhatóvá tehesse.

 

Ökológiai lábnyom, fenntartható fejlődés és környezetbarát fogyasztói szemlélet – ezek a trendi kifejezések naponta repkednek a médiában. Valójában mit jelentenek ezek a divatos fogalmak?

A fenntartható fejlődés generációs felelősségvállalást jelent, és egy olyan jövőképet vázol fel, melyben az ember úgy gazdálkodik, hogy azt a természettel harmóniában teszi.
Az ökológiai lábnyom azt mutatja meg, hogy mekkora az a földterület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges javakat. Szemléletes indikátora annak, hogy mennyire terheljük környezetünket a puszta létünkkel.

A környezetbarát fogyasztói szemlélet azt jelenti, hogy vásárlásaink során figyelembe vesszük a környezetvédelem szempontjait. A környezettudatos vásárlás azért fontos, mert a fogyasztás, az igényeink okozzák a környezetterhelések legnagyobb százalékát, viszont kis odafigyeléssel változtathatunk ezen. A Föld eltartóképességének határát már túlléptük, változtatnunk kell életmódunkon, magatartásunkon ahhoz, hogy unokáink is legalább ugyanilyen körülmények között élhessenek a Földön.

 

Mit tehet egy család, az egyén a környezet megóvásáért? És mit tehet egy iskola, egy osztály annak érdekében, hogy a gyerekek már kisiskolás korban megértsék a cselekvő magatartás fontosságát?

Általánosságban elmondható, hogy az emberek azokért a dolgokért tesznek, amelyeket ismernek és elismernek. Éppen ezért a környezeti tudás átadása nagyon fontos eleme a szemléletformálásnak. A tudás átadása és a szokások formálása már az oviban elkezdődhet, és minden oktatási intézményben az életkori sajátosságok figyelembevételével folytatódnia kellene.

Milyen elemei vannak a környezeti tudásunknak? A környezeti problémák (globális felmelegedés, klímaváltozás és ezek hatásai) azonosítása után meg kell vizsgálnunk: milyen következményekkel jár, ha minden marad a régiben. A második lépés: megismerni, mit tehetünk környezetünkért. Melyek azok a tevékenységek, amelyekkel változtatni tudunk? (közlekedési szokásaink, környezettudatos vásárlás, energia- és víztakarékosság, hulladékgazdálkodás) A harmadik, nagyon fontos lépés, hogy megtanuljuk értékelni ezek hatását, és kiválasszuk azt, amellyel a leghatékonyabban tudjuk óvni környezetünket.

Az iskolák szempontjából fontos, hogy a környezetvédelem ne csupán egy plusz kitöltő program legyen, hanem a gyerekek mindennapi életének részét adja a pedagógusok példamutatása és az egész iskola értékrendje által.

A megelőzés, a proaktív gondolkodás, a komplex megközelítés minden környezetvédelemmel kapcsolatos gondolat alapja, így erre is legalább akkora hangsúlyt illene fordítanunk.

Igényeink újragondolásával, vásárlásaink környezeti hatásaival megismerkedve hozzuk meg a helyes döntéseket.

 

da_vinci
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search