Szerepek a családban

 In A gyermekek fejlődése, nevelése

A családok nem demokráciák, minden családban megvan, hogy ki rendelkezik a legnagyobb tekintéllyel, hatalommal a családi egységen belül, milyen jogok, kötelezettségek, privilégiumok és szerepek járnak az egyes tagoknak.

A legtöbb családban a szülők a vezetők, s a gyerekek követik őket. Természetesen, ahogy nőnek a gyerekek, úgy kell, hogy egyre több autonómiát kapjanak, illetve a véleményüket figyelembe kell venni a döntéshozatalban, de a végső tekintély, döntéshozó mindig a szülő.

A családot általában generációs hierarchiák alkotják, de léteznek más típusú hierarchiák is, például a gender alapúak. Az olyan patriarchális társadalmaknál, mint a miénk, a férfiak rendelkeznek hagyományosan a legnagyobb hatalommal a családon belül. Tradicionálisan ők a családfenntartók, a legfőbb tekintélyek, s még ha ők is a végső döntéshozók, ennél több szerepet sokszor nem vállalnak. A nők gondoskodnak a gyerekekről, ők felelősek a család érzelmi életéért, ők tartják egyben és ők teszik lehetővé a normális működését. Magyarul a férfiak és nők különböző pozíciókat foglalnak el a családi hierarchián belül, az anyák általában elsődleges felelősséget vállalnak a napi szülői döntéshozatalban, míg az apák csak részben vesznek ebben részt.

A mai kor erős kihívások elé állítja ezt a hagyományos gender alapú struktúrát, mivel manapság a nők is dolgoznak és fizetést hoznak haza, nem csak férfiak. Noha még mindig a nők vállát terheli a család napi működtetésének a feladata, egyre több férfi veszi ki a részét a gyereknevelésből, a háztartási munkákból.

Egy család akkor működik megfelelően és jól, ha a tagjai elégedettek a benne betöltött szerepükkel, s mindenki felelősségteljesen teszi a rá osztott, vagy önként vállalt szerepet. Érdemes átgondolni, hogy a saját családunkban is így működnek e a dolgok, s amennyiben változtatni kell valamin, tegyük meg. Például a legidősebb gyerek akár besegíthet a kisebb testvéreknél, vagy a nagyszülők vigyázhatnak a kisebb gyerekekre, amikor a szülők dolgoznak. Szülőként beszéljük meg minden családtaggal, mi lesz a pontos szerepe, miben várjuk el a segítségét, s a megegyezett alapok mentén próbáljuk a családot „működtetni”.

Forrás: healthychildren

Recent Posts

Start typing and press Enter to search