Nyelvtanulás kisgyermekkorban – mikor kezdjük?

 In A gyermekek fejlődése, nevelése

kislány-olvasEmlékszel arra az időre, amikor választhattál, milyen nyelvet tanulj: angolt, németet vagy franciát? Volt választási lehetőséged. Amit viszont nem választhattál meg, az az életkor volt, amikortól elkezdhetted tanulni az idegen nyelvet. Bemagoltad az igeidőket, de valószínűleg nem tanultál meg folyékonyan beszélni.

A mai iskolai-oktatási rendszer sokkal jobban ismeri már ezt a kérdéskört. Az idegennyelv tanítását már óvodáskorban bevezetik. Egy kisgyerek sokkal könnyebben tanul, mint egy gimnazista.

A mai világban egy idegen nyelv ismerete nem luxus, hanem létszükséglet. Tudjuk jól, hogy egy idegen nyelv ismerete kimagasló lehetőségeket nyújt. Kutatások igazolják, hogy a nyelvtanulás segíti a kommunikációs készség fejlődését, segít jobban hasznosítani a kognitív képességeket, növeli az általános ismeretek körét, javítja az egyén munkaerőpiaci helyzetét. Sok helyen az egyetemi felvételi előfeltétele az idegen nyelv ismerete.

Elismert kutatások azt mutatják, hogy születéstől 10 éves korig a legfogékonyabb egy gyermek az idegen nyelvek elsajátítására. Ebben a korban sokkal hamarabb tanulja meg az idegen kifejezéseket, sokkal hatékonyabban jegyzi meg azokat, és nagy valószínűséggel a kiejtése is közelíteni fog az anyanyelvi szinthez. Bizonyított, hogy egy gyermek ötéves koráig akár öt idegennyelvet is elsajátíthat.

Sok szülő tanácstalan, hogyan is vezesse be az idegennyelv tanítását a kicsik életébe. A legtöbb szakember úgy véli, hogy a kétnyelvűség elve a legcélravezetőbb kisgyerekek esetében. Tanulja az idegennyelvet párhuzamosan az anyanyelvével. Nagyon egyszerű: rámutatsz a cicára, és azt mondod „cica” majd „cat” vagy „Katze”. Ez a „kétnyelvű” módszer folyamatosan fejleszti az anyanyelvi képességeket, ugyanakkor az új nyelv ismereteit is beépíti. A szakértők azzal indokolják ennek a módszernek a hatékonyságát, hogy fejleszti az önismeretet, az énképet és a hosszú távú memóriát is.

Ma a szülők felismerik a kétnyelvűség jelentőségét. Szerencsére minden lehetőség adott is ehhez: szórakoztató, fejlesztő eszközöket lehet beszerezni, ami segíthet idejekorán bevezetni az idegennyelvet. Akár az interneten is rábukkanhatunk ezekre a segédanyagokra. Keress olyan kétnyelvű programokat, oldalakat, amely megfelel gyermeked életkorának.

Ne feledd, játékosan tanítsd! Fontos minél korábban elkezdeni. Nem hiába hangsúlyozzák a szaklapok, hogy a nyelvelsajátításhoz ideális időszak a születéstől 10 éves korig tart. Abban is egyetértenek a szakértők, hogy minél korábban kezdi el a gyerek tanulást, annál jobb lesz a nyelvtudása. Ne szalaszd hát el ezt a lehetőséget!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search