Nyelvi fejlődés és a beszéd fellendülése

 In A gyermekek fejlődése, nevelése

kisgyerek
Minden hónapban hozzátesznek a szókincsükhöz egy-egy szót és ideiglenesen el is veszítenek néhányat. Bemutatjuk a gyerekek beszédefejlődése milyen szakaszokon megy keresztül 12 hónapos kortól 3 éves korig.

12 és 15 hónapos koruk között a gyermekek elkezdik a következő képességeket összegyűjteni

• felismerik a nevüket
• megértik és lépésről lépésre követik az útmutatásokat
• 4-6 érthető szót használnak, általában azokat, amelyek a "b", "c", "d" és a "g" betűkkel kezdődnek, de nyelvüknek még csak kevesebb mint 20%-a érthető idegenek számára
• részlegesen használják a szavakat
• gesztusok és hangok segítségével kérnek segítséget.

15 és 18 hónapos kor között a gyerekek a következő dolgokat teszik

• megértik a “fel” , “le”, “meleg” szavakat
• 10-20 érthető szót használnak, amelynek többsége főnév
• teljes szavakat használnak
• két szót egyesítenek ahhoz, hogy egy mondatot hozzanak létre
• beszélnek és utánoznak, szavakat és kifejezéseket ismételve
• nyelvezetük 20-25%-a érthető mások számára.

18 és 24 hónapos kor között

Ebben a korban a gyerekek kezdik megérteni, hogy bármely dologra létezik szó és lendületet kap a nyelvi fejlődésük. Mintegy 50 szó a gyermek első szavaiból egyetemes: élelmiszernevek, állatok, családtagok, játékok, járművek és öltözékek. A gyerekek általában általános főneveket tanulnak meg, mint “virág” a nárcisz helyett és általánosítanak mindent, például amikor labdának neveznek minden játékot. Egyes gyerekek a szükséges szavakat társadalmi helyzetekben tanulják meg, gyorsabban üdvözölnek, mint mások. Ebben a korban a gyerekek 20-50 érthető szót ismernek, és a következő dolgokra már képesek:
• két lépésben követi az utasításokat
• mutatja a testrészeit
• megpróbál több szótagból álló szavakat kiejteni
• 3 szóból alkotott mondatokat mondanak
• 2 szóból alkotott kérdéseket tesznek fel
• szórakoznak az olyan hosszú szavakkal, mint a “helikopter”
• zümmögnek és énekelnek
• verbálisan fejezik ki fájdalmaikat
• nyelvezetük 50-70%-a érthető mások számára is.

A beszéd robbanásszerű fejlődése 2 és 3 év között

Több hónapos lassú fejlődés után a gyerekeknek újonnan tanult szavak robbanásában lesz részük. 2 és 18 éves kor között, becslések szerint az emberek 9 új szót tanulnak meg naponta.
2-3 éves kor között a gyerekek a következőket tanulják meg:
• egy 400 szót tartalmazó szótárt, amely neveket is magában foglal
• egy szót minden dologra
• megtanulják használni a névmásokat
• 3-5 szavas mondatokat
• képesek ábrázolni azt amit láttak, vagy tapasztaltak
• használják a múlt időt és a többesszámot
• a testrészek neveit, színeket, játékokat, embereket, tárgyakat
• képesek rímeket, énekeket, meséket ismételni
• válaszolnak a “mit” kérdéssel kezdődő kérdésekre.

A gyerekek folyamatosan alkotnak olyan mondatokat, amelyeket még soha azelőtt nem hallottak. Ez a kreativitás a megtanult nyelv általános elvein és szabályain alapul. 3 éves korban a gyermek beszédének nagy része érthető. Mégis, csakúgy, mint a felnőtteknél, a gyermekek beszédkészsége is esetenként váltakozik.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search