Így tanul a gyerek!

 In A gyermekek fejlődése, nevelése

Egy kis tudomány

Gyermekedre nézve bizonyára sokszor elgondolkoztál már azon, hogy mi járhat abban az aranyos kis fejecskéjében. Meglepődnél rajta…

Egy újszülött agya megközelítőleg 100 milliárd idegsejtet, azaz neuront tartalmaz. A súlya megközelítőleg 300-350 gramm, tehát a baba össztömegének majd 10%-át teszi ki. Gyermekkorba a térfogata jelentősen megnövekszik, és eléri a 1,2-1,5 kg-ot, amely már közelít a felnőttkori méretéhez. Ezek között az idegsejtek között kapcsolatok, vagyis szinapszisok alakulnak ki, amelyek információkat közvetítenek és összefüggéseket alkotnak az őt körülvevő világról. Ezeket a neuron és szinapszishálózatok irányítják a különböző biológiai funkciókat is, mint a látás, hallás és a mozgás, de ezek felelősek az érzelmekért és az értelmi fejlődésért is.

Hároméves korában egy kisgyermek agya már közel 1000 trillió szinapszist foglal magába – kétszer annyit, mint egy felnőtté. Ezeket a kapcsolatokat azonban állandóan tornáztatni kell megfelelő külső ingerek és élmények által, mivel ezek hiányában a fejlődés leáll. Ezért annyira fontos, hogy sokat foglalkozz gyermekeddel és biztosítsd számára ezeket az alapvető interakciókat, élményeket és ingereket.

 

tanul a gyerek
A mese nagyban hozzájárul gyermeked szókincsének bővítéséhez

 

Pozitív megerősítés, szeretet és élmények

Mit tehetsz te, mint szülő gyermeked megfelelő testi-lelki fejlődéséért?

? Biztosítsd a szerető családi hátteret és érzelmi biztonságot gyermeked számára! Légy mindig gyengéd, szeretetteljes és kedves gyermekedhez, hiszen azok a gyerekek, akik odafigyelő és következetes nevelésben részesülnek, később egyszerűbben veszik az akadályokat. Tévedés, hogy a sok puszi, érintés, ringatás vagy mosoly csak elkényezteti a gyerekeket. Ha gyermeked gyermekkorában megkap minden szeretet és biztonságot tőled, akkor kiegyensúlyozottabb felnőtt válik belőle, stabil érzelmi háttérrel. Kíváncsisága és tudásvágya is nagyobb lesz, könnyebben köt barátságokat, illetve jobb tanulmányi eredményekkel is büszkélkedhet majd az iskolában, hiszen érzi, hogy szüleitől minden szükséges támogatást megkap.

? Olvass meséket és énekelj gyermekdalokat neki! Az állandó kommunikáció képezi a beszédfejlődés alapját. Gyermeked szókincse hamar bővül majd, csak megfelelő ingereket kell biztosíts neki ehhez a fejlődéshez. A meseolvasás, versek, mondókák és nyelvtörők tanulása, valamit a közös éneklés nagyon sokat segíthet ebben. A hétköznapi történéseket is mindig vitassátok meg, hiszen így a hamar megismerkedik környezetével és gyorsabban ismeri fel a különböző dolgok közötti összefüggéseket.

? Bátorítsd játékra és felfedezésre! Természetesen a gyermek biztonsága az első, azonban a túlzott féltés és óvatosság akadályozhatja őt a testi és szellemi fejlődésben egyaránt. A gyerekek játszva tanulnak és így ismerkednek a világgal is. A különféle kreatív játékok fejlesztik a gyermek magabiztosságát, egészséges kíváncsiságát és problémamegoldó készségét is. Hagyd, hogy ő maga válassza ki mivel szeretne játszani, vagy milyen szabadidős tevékenység köti le a leginkább. Megtörténhet, hogy bizonyos dolgok iránt érdektelenséget mutat – lehetőség szerint ezeket ne erőltesd, inkább válassz egy későbbi időpontot a próbálkozásra.

? Szabályokra és korlátokra is szükség van! Gyermeked számára természetes, hogy mindennapjait szabályok és korlátok között éli, azonban megtörténik, hogy megszegi és átlépi ezeket. Fontos, hogy legyen napirend, esti rutin és vezess be előre lefektetett “játékszabályokat”, amelyek megszegése büntetést von maga után. Természetesen lehetőleg mindig legyél következetes és alakítsd úgy a helyzeteket, hogy ezek tanulsággal is szolgáljanak cseperedő gyermeked számára. Õrizd meg tekintélyedet és befolyásosat, azonban add meg számára az annyira fontos bizalmat és érzelmi biztonságot is. Sokszor egy kedves szóval többet el tudsz érni, mint fenyegetéssel vagy büntetéssel.

? Ép testben ép lélek! Az értelmi és érzelmi fejlődés egyik alapvető feltétele az egészséges és kiegyensúlyozott életmód biztosítása. A változatos táplálkozás, megfelelő mozgáslehetőség biztosítása és a kiegyensúlyozott családi élet kulcsfontosságú gyermeked megfelelő testi-lelki gyarapodása szempontjából!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search