Gyereknevelési modellek

 In A gyermekek fejlődése, nevelése

Gyereknevelési modellek

Általában négy fő gyereknevelési modellt tartanak számon a modern pszichológiában, melyeknek megvannak a saját jellemzőik, s más és más reakciókat váltanak ki a gyerekekből. Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat róluk, s az általános hatásukat a gyerekekre.

Iránymutató, mérvadó nevelési modell

Széles körben elfogadott, hogy ez a modell a leghatékonyabb és legjótékonyabb a gyerekek számára. Az ilyen szülők általában magas elvárásokat támasztanak a gyerekeikkel szemben, de ez megfelelő támogatással jár együtt. A szülő támogatja a gyermeke önállóságát, függetlenségét, kreativitását, de mindemelett az erkölcsi, szociális normák betartatására neveli őt. Meleg és szoros szülő-gyermek kapcsolat jellemzi ezt a modellt, melyben a két fél közötti interakció jelentős, s a szülő a gyerek igényeit figyelembe veszi.

Elhanyagoló nevelési modell

Ez a fajta nevelés az egyik legkártékonyabb. Az elhanyagoló szülő nem támaszt követelményeket, és nem jellemző rá a gyerek igényeire való válaszkészség. Saját problémái miatt vagy a szülői szereppel való azonosulás képtelensége miatt elhanyagolja a szülői feladatait, s mindenképpen külső segítségre szorul.

A gyerekre nagyon rombolóan hat ez a típus, nincs bizalmi alap a szülő és gyermek között. Az ilyen környezetben felnövő gyermekek hajlamosak arra, hogy nehezebben létesítenek kortársaikkal, vagy másokkal kapcsolatot.

Megengedő nevelési modell

Ennek a típusnak is jóval több a kártékony hatása mint pozitív oldala. A szülőt meleg, elfogadó attitűd jellemzi, nagyobb autonómiát biztosít a gyereknek de kevésbé kontrollálja a viselkedését. Alacsony elvárásai vannak a gyerekkel szemben, és ha lehet, elkerüli a büntetést. Jól tolerálja a gyerek nem megfelelő viselkedését, elfogadó a gyerek vágyaival, viselkedésével és impulzusaival szemben.

Ebben a modellben a pozitív az, hogy a szülő-gyermek kapcsolat nagyon meghitt, szeretetteljes, de sajnos a negatív jellemzői hangsúlyosabbak: kevés és következetlen normabetartatás, a gyerek fegyelmezetlen lesz, nehezen kontrolálja magát, szociális interakciós problémákkal küszködik, önzés, nincs elég motivációja, bizonytalan.

 Tekintélyelvű nevelési modell

Tekintélyelvű (autoriter) szülő nagy elvárásokat fogalmaz meg a gyerekkel szemben, megköveteli a megfelelő viselkedést, irányítja és kontrollálja a gyerek viselkedéseit. A szülő válaszkészsége alacsony, kevésbé veszi figyelembe a gyerek igényeit, vágyait, kevésbé toleráns a gyerek impulzusaival, nem megfelelő viselkedésével szemben. Büntetés, fegyelmezés gyakori az engedelmességre szoktatás során.

Noha a struktúrák, szabályok felállítása nagyon fontos, de ha ez nincs egyensúlyban a nyitottsággal, elfogadással és kommunikációkészséggel, akkor az nagyon káros hatással bír a gyermek fejlődésére. Tekintélyelvű családban felnövő gyereknek alacsony az önbizalma, szégyenlős, szociális interakciós problémákkal küszködik, s gyakran nagyon rosszul viselkedik, amikor kikerül a szülői felügyelet alól.

Forrás: my.vanderbilt.edu; wikipédia

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search