A verstanulás fontossága gyermekkorban

 In Lélek és pszichológia

Bármilyen szövegmemorizálásnak előnyei vannak úgy gyermekkorban, mint felnőttkorban, de néhány verssor megjegyzésének a korai gyermekkorban – legyen az egy epigramma vagy akár egy szonett – további előnyös aspektusai vannak a ritmus fejlődésében, nyelvi képességekben, a szószerkezetben és érzelmi kapcsolatokban.

 

A versek memorizálása és a kognitív képesség

Bármely olyan részlet olvasása és megjegyzése, amit korai életkorban tanulnak, segít a gyermek fejlődésében, de a költészetnek, és különösen a klasszikus verseknek van meg az az egyedülálló képességük, hogy egy széleskörű kognitív igényt terjesszenek elő a gyermek számára.

A költészet sokkal rendezettebb és ritmikusabb módon mutatja be a nyelvet, mint a próza. Ezek a technikák növelik a gyermek motivációs képességét, képzeletét, gondolkodását, érvelését és a világ megtapasztalását érzéki és esztétikus módon. A versek memorizálása megtornáztatja a gyermek mentális kapacitását, ezáltal nő a rugalmassága és az ereje is.

 

A versek memorizálása és a magyar nyelv tanulása

Amikor egy gyermek a versek memorizálásával tölti az idejét, önkéntelenül is magába szívja a magyar nyelv szabályait és struktúráját. A verseket tanulva gyarapszik a gyermek szókincse, nyelvtani készségei, szintaktikai képességei és más nyelvi képességei.

Amikor egy versmemorizálás után hangosan szaval, a diák csiszolja kiejtését, így sokkal tisztábban és kifinomultabban beszél. Egy vers szókincsének a memorizálása növeli a gyermeknek azt a lehetőséget, hogy képes legyen efféle lexikális eszközöket használni a mindennapi életben.

Emellett azokat a fiatalokat, akik képesek magas szinten írni és olvasni, mindig jó munkahelyekre fogják szólítani.

 

verstanulás

 

 

A versek memorizálása és a kulturális ízlés

Mialatt egy ritmus, struktúra, forma és szókincs, a költészet memorizálása általi tanulása alapvetően fontos, a gyerekek szintén tanulhatnak az országuk kultúrájáról a költészeten át. A versek ünnepi vagy fájdalmi rituálékat adhatnak vissza, társadalmi normákat és értékeket, történelmi eseményekre utalhatnak, amelyek a jelent alakították ki, és más alapvető aspektusait egy különleges kultúrában élésnek.

Egy kultúra megosztott ismeretekből jön létre. A versek sokat tartalmaznak ezekből. Ezek memorizálása lehetővé teszi a gyermeknek, hogy sokkal jobban megértse a kultúrát, mintha egy könyvből olvasná el a tényeket.

 

A versmemorizálás és az öröm

Egy vers memorizálásának, minden nevelési fontosságán túl és felett, létezik a gyermek puszta élvezete, amelyet a használt nyelv ritmushangzásának a meghallása pillanatában érez. Nagyon szórakoztató lehet, ha képes elszavalni egy költemény sorait a buszon ülve, a fogorvosnál várva, vagy a strandon játszva, egy gazdag ismeretet ad minden helyzetben.

A közös versmemorizálás erősítheti a szülő-gyermek kapcsolatot!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search