A gyermek első szavai

 In Csecsemők és újszülöttek

baba beszél

A nyelv fejlődése különböző korokban

Születéstől 5 éves korig a gyerekek nagyon gyorsan fejlesztik ki nyelvi készségüket. A nyelvi fejlődés szakaszai nagyon általánosak, és minden emberre érvényesek. Mégis, az életkor és a gyorsaság, ahogyan ezeket a szakaszokat elérik, gyermekfüggőek.Tehát egy gyermek nyelvi fejlődését nem szabad összehasonlítani más gyerekekével. Általánosságban elmondható, hogy a lányok hamarabb kezdenek el beszélni, mint a fiúk. A nyelv sokkal többet tükröz, mint az agy fejlődési szintjének és érettségének más aspektusa. 5 éves kor után a gyermek számára sokkal nehezebb megtanulni a nyelvet.

A nyelv megértésének képessége hamarabb jelenik meg, mint a kommunikáció képessége. Két különböző stílusú nyelvi fejlődést lehet felismerni. A referenciális nyelvi fejlődés keretében a gyerekek csak egy-egy szót mondanak, aztán tanulják meg egy mondatban egyesíteni őket, először csak kétszavas tőmondatokba, aztán háromszavasakba. Az expresszív fejlődés keretein belül a gyerekek hosszú és érthetetlen dolgokat motyognak, amelyek a felnőttek beszédjének hanglejtését és ritmusát utánozzák. A legtöbb gyermek ezeknek a stílusoknak a kombinációját használja.

Újszülöttek 3 hónapos korig

nyelvi fejlődés a születés előtt kezdődik. A terhesség végén a magzat elkezdi hallani az anyaméhen kívűli hangokat és szavakat. A babák meg vannak szokva az emberi hangokkal, és előnyben részesítik más hangokkal szemben. Ezek elsősorban a nők magasabb hangjait kedvelik. Nagyon figyelik az emberek arcát, különösen, amikor azok beszélnek. Bár a sírás az újszülöttek fő közlési módja a születést követően, a nyelv az utánzás és a gyakorlás révén kezd kialakulni.

3 hónapos koráig a legtöbb baba megtanulja a következőket:
• megismeri az édesanyja hangját
• megnyugszanak és mosolyognak, amikor valaki beszél hozzájuk
• az ismerős hangok és zajok felé fordítják a fejüket
• olyan hangokat adnak ki, amelyek örömöt jeleznek
• minden szükségletükre más stílusú sírásuk van
• dörmögnek, kuncognak, nyafognak és motyognak
• kezdik gyakran ugyanazokat a hangokat használni válaszként azokra a hangokra, amelyeket hallanak
• magánhangzókból alkotott hangokat adnak ki.

Babák 3 és 6 hónapos kor között

3 és 6 hónapos koruk között a gyerekek a következőket tanulják meg:
• afelé a személy felé fordítják a fejüket, aki beszél
• követik a beszélő szájának mozgásait
• válaszolnak hangszín-változásaira
• zajosabb hangokat adnak ki
• kifejezik az élvezeteiket, örömeiket és nemtetszéseiket
• különbözően sírnak a fájdalom vagy az éhezés miat
• nevetnek, sóhajtoznak és nyöszörögnek
• motyognak, és buborékot csinálnak a nyálukból
• változtatják a szájuk formáját, hogy más hangokat adjanak ki
• különböző hangokat ejtenek ki, különböző szükségleteik miatt
• gesztusok segítségével közlik akaratukat
• gőgicsélnek, hogy felhívják magukra a figyelmet
• utánozzák a hangokat, ragozásokat és gesztusokat
• sok új hangot adnak ki, például p, b, m, amelyek szinte szavaknak hangzanak.

A nyelv fejlődésének ebben a szakaszában ezek a hangok és motyogások azonosak minden gyermeknél, még azoknál is, amelyek siketek. Tehát, minden gyermek azzal a képességgel jön a világra, hogy bármilyen nyelvet megtanulhat.
A társadalmi kölcsönhatás határozza meg azt, hogy melyik nyelv lesz az, amelyiken a baba beszél majd a jövőben.

Babák 6 és 12 hónapos kor között

Ez a kor kritikus a receptív nyelv fejlődésének szempontjából.

6 és 9 hónapos kor között a gyermek a következőket tanulja meg:
• keresi a hangforrásokat
• figyelmesen hallgatja a beszédet és más hangokat
• érdekli őket a beszélgetés, még akkor is, ha nem vesznek részt benne
• felismerik az "apa", "anya", "pá-pá"-t
• reagálnak a nevükre
• megfelelően regálnak a barátságos vagy ideges hangokra
• hangokkal és testbeszéddel fejezik ki hangulataikat
• játszanak a hangokkal
• hosszabb, változatosabb hangokat adnak ki
• mássalhangzók és magánhangzók kombinációját motyogják
• megtapasztalják a hanglejtést, a hangerőt és hangmagasságot
• körülbelül 12 hanggal “játszanak” 
• a nyelvet használják arra, hogy a hangokat változtassák
• ismétlik a szótagokat
• utánozzák a hanglejtést és a beszédhangokat.

Babák 9 és 12 hónapos kor között

9 és 12 hónapos kor között a babák a következő dolgokat teszik:
• figyelnek, amikor beszélnek hozzájuk
• felismerik a közös tárgyakra vonatkozó szavakat és a családtagok neveit
• reagálnak az egyszerű kérdésekre
• értik a “nem” szót
• értik a gesztusokat
• társítják a hangokat a személyek neveihez
• tudják a saját nevüket
• motyognak rövidebb és hosszabb hangcsoportokat, valamint 2-3 szótagból álló hangokat (a motyogásoknak kezdenek az anyanyelv jellegzetes hangjai lenni.)
• a síráson kívül kezdenek más hangokat is használni a figyelemfelhívásra
• az “anya” és “apa” szavakat használják bármely személyre
• kiabálnak és üvöltenek
• ismételik a hangokat
• használják a legtöbb mássalhangzót és magánhangzót
• gyakorolják a ragozást
• játszanak a hangokkal.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search