A gyerekek nyelvezete 3 és 10 éves kor között

 In A gyermekek fejlődése, nevelése

 Óvodások

A 3 és 4 éves gyerekeknek a következő beszédképességeik vannak:
• megértik a legtöbb dolgot, amit hallanak
• tudnak beszélgetni
• 900-1000 szóból áll a szókincsük
• beszélnek anélkül, hogy megismételnének szótagokat vagy szavakat
• helyes névmásokat használnak
• 3-6 szavas mondatokat alkotnak
• kérdéseket tesznek fel
• tapasztalatokat és tevékenységeket beszélnek el
• mesélnek.

Nyelvezetük 4 és 5 éves korban nagyban gazdagodik. A gyermekeknek ebben az életkorban a következő beszédképességeik vannak:
• egyszerűen kommunikálnak más gyermekekkel és felnőttekkel
• a hangokat helyesen artikulálják
• 1500-2500 szót ismernek
• 6-8 szavas részletes mondatokat alkotnak
• megtudnak ismételni négy szótagból álló szavakat
• legalább négy elöljárószót használnak
• mesélnek bizonyos témákról
• kérdéseket válaszolnak meg bizonyos történetekről.

5 évesen a gyerekek:
• három egymást követő megbízást tudnak követni
• folyamatosan beszélnek
• sok kérdést tesznek fel
• leíró jellegű szavakat és összetett mondatokat használnak
• ismerik a magánhangzókat és a mássalhangzókat
• nyelvtanilag helyesen beszélnek.

Kisiskolások

6 éves korban a gyerekek:
• ki tudják javítani a beszédhibákat

A legtöbb gyermek megduplázza a szókincsét 6-8 éves kora között, és olvasni kezdenek 7 éves korukban. 9 éves korban jelentős előrelépést tesznek az olvasás javításában. 10 évesen a gyerekek elkezdik megérteni a szavak képletes jelentését.

Így a tinédzserek helyesen beszélnek és a középiskolában beszédképességük éretté válik..

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search