Anyasági támogatás

 In Iránytű - pénzügyek és okmányügyek

Kik jogosultak anyasági támogatásra? Mekkora az egyszeri anyasági támogatás összege és milyen nyomtatványok, igazolások szükségesek a kérelem benyújtásához?

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően…

  • az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)
  • az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
  • a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Nem jár anyasági támogatás, ha

  • a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
  • a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Az anyasági támogatás – a szülést követő 180 napon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha…

  • a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
  • a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Az anyasági támogatás összege

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2011. évben 64 125,-Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (2011. évben 85 500,-Ft).

Az anyasági támogatás iránti kérelem

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az “Kérelem anyasági támogatás megállapítására” című formanyomtatvány-kitöltésével történik. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatósága, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

Anyasági támogatás nyomtatvány letöltése

[forrás: Magyar Államkincstár]
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

GYED extra