III. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlés a Gyermekek Világnapja alkalmából

 In Közérdekű információk, hírek

A legjobb pályázatok beküldőit a szervezők meghívták az Országház Felsőházi termébe, ahol lehetőséget kaptak arra, hogy személyesen tegyék fel a pályázatukban leírt kérdéseiket, interpellációjukat az adott témában illetékes miniszternek, államtitkárnak. A válaszokat a házszabály szerint szavazásra bocsátották.

Magyarországi településekről és a határon túlról összesen 300 gyerek foglalt helyet a Felsőházi terem padjaiban. A gyerekek utazási és étkezési költségeit a szervezők állták. A gyerekeket a rendezvény házigazdája, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Edvi Péter, az NGYSZ elnöke fogadta.

A gyermekek és fiatalok kérdései és javaslatai főleg a hátrányos helyzetű, szegény családok állami támogatása, a munkanélküliség, a munkahelyteremtés, az esélyegyenlőség, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a kultúra támogatása, a sportolási lehetőségek, a városfejlesztés, a megújuló energiaforrások, a közlekedésfejlesztés, az egészségmegőrzés és az egészséges életmód/étkezés témaköreit érintették.

Ezzel a rendezvénnyel a szervezők szeretnék felhívni a gyermekek figyelmét, hogy a jövőben akár ők is beleszólhatnak az országot foglalkoztató fontos kérdésekbe, és akár változtathatnak is rajtuk.

A Gyermekek Világnapját az 1920-as években ünnepelték meg először Németországban és Ausztriában szeptember 20-án, majd ez a hagyomány egyre jobban elterjedt, és ma már szinte a világ minden országában megemlékeznek róla. Ez a nap a gyermekekről szól, jogaikról, lehetőségeikről, a jövőjükről, és arról is, hogy mi milyen országot, világot adunk át nekik, ahol majd ők döntenek a mi nyugdíjas éveinkről.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Családi pótlék folyósítása