Apa csak egy van?

 In Szülők, párkapcsolat, családi élet

Apa csak egy van?

Egyes statisztikák szerint Magyarországon a családban született gyermekek 10-15 százaléka nem a férjtől származik. Egy 2003- as német közlemény szerint a világon a gyermekek 18- 22%- nak (azaz átlag minden ötödiknek) más a biológiai apja, mint aki az anyakönyvi kivonaton fel van tüntetve.

Az apaság intézménye nem merül ki csupán a gyermeknemzésben – ennél jóval több és összetettebb: az életre szóló érzelmi kötődésen túl a férfi számára voltaképpen egy fontos szerep, identitás, feladat, kihívás és lehetőség is egyszerre. Probléma akkor merülhet fel, ha felvetődik a gyanú, hogy a gyermek biológiai apja esetleg nem azonos az őt nevelő apával…

Sok leendő apuka fejében foganhat meg a kérdés – akár környezete hatására, akár másoktól függetlenül a benne felmerülő kétségek miatt -, ha kedvese áldott állapotba kerül, hogy valóban övé a gyerek. A partnereiket gyakran váltogató hölgyek is elbizonytalanodhatnak, amikor pozitívra vált a terhességi teszt, hogy vajon ki lehet a gyerek apja.

A családi drámák többnyire teljesen váratlanul bontakoznak ki, és sok esetben nem maradnak meg a Család belügye szintjén, hanem a nyilvánosság előtt zajlanak, ezzel még inkább megnehezítve a gyakran már- már tragikomédiába fajuló történetben szereplő személyek helyzetét. A kínzó kérdésekre az eddig csak krimikben és orvosi filmekben látott laborvizsgálatok adhatják meg a választ, melyeket ma már bárki igénybe vehet. Az ún. apasági vagy DNS teszt segítségével az apa személye teljes bizonyossággal megállapítható vagy kizárható.

Megkérdőjelezett apaság – Globális kitekintés

Nemrégiben egész Nagy- Britannia megdöbbent, mikor kiderült, Károly herceg nem éppen közkedvelt felesége – Camilla – azt követelte menyétől, hogy Katalin hercegnő apasági teszttel bizonyítsa be minden kétséget kizáróan, hogy Vilmos valóban a pár hónapos gyermek, George Alexander Louis herceg apja. Egy bennfentes informátor szerint Camilla azért ragaszkodik a DNS vizsgálathoz, mert irigy és féltékeny Katalinra, akit a szülés óta még többen kedvelnek világszerte. Nos, Károly herceg felesége döbbenetes gyanúsításával is csak újabb rekordot állított fel a népszerűtlenség tekintetében azóta, hogy férje korábban pont vele csalta a Szívek Királynőjét, Dianat. Camilla felháborító viselkedése bizonyára a fiatalabb herceget, Harryt is megviselte, hiszen sokáig az is vitatott volt, hogy valóban Károly herceg fia- e, vagy a vér szerinti apja a lovaspólós James Hewitt, kinek viszonya volt Diana hercegnővel. Ám egy 2005-ben elvégzett teszt pontot tett az ügy végére bebizonyítva, hogy Károly az apja.

Egy 2003- as német közlemény szerint a világon a gyermekek 18- 22%- nak (azaz átlag minden ötödiknek) más a biológiai apja, mint aki az anyakönyvi kivonaton fel van tüntetve. Míg egy két évvel későbbi, a brit John Moores University kutatói által nemzetközi adatok alapján készült felmérésből már az derül ki, hogy a világon átlagosan minden 25. férfi nevel olyan gyereket, akihez biológiailag nincs köze. A vélemények megoszlanak, azonban fontos leszögeznünk, hogy kimondottan apaságra vonatkozó, átfogó felmérés egy országban sem készült, mert a szakértők úgy vélik, túlontúl nagy lelki feszültséget generálna egy ilyen jellegű kutatásban részt vevő családok tagjainak.

Az apaságra vonatkozó információkhoz a genetikus kutatók általában más vizsgálatok során jutnak, például ha vércsoportkutatásba vonnak be teljes családokat, mintegy „pluszadatként” a célból, hogy felderítsék az öröklődő betegségeket, hajlamokat, melyekre a vér szerinti apaság lényeges információval szolgálhat. Bizonyos esetekben ugyanis az utód teljes életmódját meghatározhatja, ha tudatában van a biológiai apja révén öröklött vagy örökölhető betegség(ek)ről.

Az USA- ban és Angliában az utóbbi években megsokszorozódott az apasági tesztet végzők száma, ami feltehetően annak köszönhető, hogy az erre a célra használt mintavételi eszköz (egy borítékkal együtt, kecsesen dobozkába csomagolva) a terhességi tesztekhez hasonlóan drogériákból is beszerezhető. Otthon leveszik a DNS mintát, kitöltik a papírokat, befizetik a vizsgálat árát, majd beküldik a labor címére, végül megkapják az eredményt. Ez nálunk is így zajlik, annyi különbséggel, hogy az eszköz nem drogériákban illetve gyógyszertárakban, hanem humándiagnosztikával foglalkozó irodától – például telefonon – rendelhető meg.

Hazai körkép

Egyes statisztikák szerint Magyarországon a családban született gyermekek 10-15 százaléka nem a férjtől származik. Dr. Bezzegh Attila orvos, orvosi laboratóriumi diagnosztika és mikrobiológia szakorvosa szerint elképzelhető, hogy ez az arány közel áll a valósághoz, valójában erről nincsenek hivatalosan adatok. „Évente kb. 1100- 1300 DNS alapú apasági vizsgálat történik, de a páciensek száma folyamatosan nő. Ennél egy nagyságrenddel nagyobb az apasági vélelem megállapítására vagy megdöntésére irányuló perek száma: évente átlagban háromezer apasági per zajlik itthon” – állítja a szakértő. A közelmúltig csak kevéssé megbízható módszerek alapján tudták bizonyítani vagy elvetni az apaságot, de ma már bárki kérhet genetikai vizsgálatot egy ún. humándiagnosztikával foglalkozó laboratórium közreműködésével, melyből egyértelműen kiderül a vérrokonság megléte, illetve annak hiánya.

Egyszóval bárki… De vajon kiket izgat leginkább a kérdés? „Nem ritka az, hogy az érdekeltek környezete veti fel a kérdést, hogy a férfi és a gyermek között létezik- e tényleges biológiai kapcsolat. A brit uralkodói családban történtek nem egyediek, ugyanis leggyakrabban valóban a fiukért aggódó nagymamajelöltek, vagyis az anyósok kezdeményezésére kerül sor apasági vizsgálatra, akik úgy látják, a gyerek egyáltalán nem hasonlít a fiukra, és tudatosan kezdenek neki az aknamunkához, meggyőzve a férfit arról, hogy nem is ő a gyerek igazi apja – vallja Bezzegh doktor. Illetve azoktól a nőktől is gyakran érkezik ilyen felkérés, akik egy korábban házasságban élő férfival létesítenek kapcsolatot, és szeretnék megúszni, hogy a volt feleségnek gyerektartást kelljen fizetni.”

Ilyenkor az önös érdekeken túl fontos lenne azt is végiggondolni a vizsgálatot kezdeményezőnek, hogy a kérdéssel milyen problémákat okoz, egy negatív, nem várt eredmény milyen visszafordíthatatlan folyamatokat generál egy családban.

„Nyalánkságok” az apasági kérdés tisztázására

Dr. Bezzegh Attila laboratóriumi szakorvostól megtudtuk, hogy a DNS alapú apasági vizsgálat elvégzéséhez a gyermektől és az apától származó vizsgálati anyagra, más szóval DNS mintára van szükség. A DNS molekula hordozza a testünkre vonatkozó összes információt, ennek felét édesanyánktól, másik felét édesapánktól kapjuk. Mivel minden egyes sejtünkben, azok magjában, a kromoszómákat alkotva ugyanaz a DNS molekula található, mindegy, honnan származnak a vizsgálatnak alávetett sejtjeink.

„15- 20 évvel ezelőtt ezek vérvétellel voltak kinyerhetők, de kényelmi és etikai okok miatt ma már nem történik vérvétel. Etikai okok alatt azt értjük, hogy a vizsgált személyeket – elsősorban a gyermeket – nem kell kitennünk a vérvétel kellemetlenségeinek, ami ugyan egy banális beavatkozás, de semmiképpen sem veszélytelen, különösen kisgyermekek esetében. Éppen ezért a modern laboratóriumok a szájnyálkahártya hámsejt mintát részesítik előnyben – ez az ún. „nyálminta. Egy a fültisztítóra emlékeztető, mintavételi pálcát a száj belsejét borító nyálkahártyán kell néhány alkalommal végighúzni, mely ilyenkor rengeteg hámsejtet gyűjt össze. A pálca mellesleg nyálas, nedves is lesz (innen ragadt rá a „nyálminta” elnevezés), ezért a rajta összegyűjtött sejtekkel meg kell szárítani. Valójában azonban ilyenkor nem a nyál vizsgálata történik meg, hanem a felszíni hámsejtek sejtmagjaiban található DNS analízise történik meg. Több ilyen molekula van a szájból vett mintában, mint a vérben – ott ugyanis csak a fehérvérsejtekben van sejtmag, és azokból igen kevés található a levett kémcsőben” – magyarázza a szakértő. Ezt követően a vizsgálati anyag akár személyesen, akár postai úton is elküldhető a humángenetikai szakértőnek részletesebb vizsgálatra, ugyanis szobahőmérsékleten tartva hetekig, hónapokig károsodás nélkül eltarthatók, és eredményesen felhasználhatók a vizsgálat elvégzésére.

A számok bűvöletében – a kételyek tisztázása

A DNS- vizsgálat során végre egyértelmű választ kaphatunk életünk nagy, megfejthetetlennek gondolt rejtélyeire, mely ugyanakkor gyökeresen megváltoztathatja mindannyiunk – a résztvevők, adott esetben egy még sem született személy – életét. A laboratórium megfelelő molekuláris biológia technikával feltárja a vizsgált személyek DNS molekuláit, és olyan területeken hasonlítja össze a gyermek és a feltételezett apa, illetve az anya DNS molekuláit, amelyek nem igazán változnak – így nagy biztonsággal megállapítható, hogy az adott gyermeki DNS csak a vizsgált apától és anyától származhatott-e, vagy esetleg ez kizárt.

„A DNS molekulát laboratóriumunk minimálisan 20 területen („lókuszon”) ellenőrzi, és csak akkor ad ki apaságot kizáró eredményt, ha legalább két olyan terület van, amely biztosan nem származhatott a vizsgált apától – állítja a laboratóiumi szakorvos. A mérési adatok alapján kiszámításra kerül az apasági index, és az apaság valószínűsége. Amennyiben ez a valószínűség 0%, akkor a vizsgált személy biztosan nem lehet a gyermek apja. A másik kiadható eredmény a 99,9%, vagy ennél nagyobb valószínűség, mely azt jelenti, hogy a vizsgált gyermek bizonyosan a vizsgált és feltételezett apa gyermeke. Más eredményt laboratóriumunk nem ad ki. Magát a vizsgálatot 2- 3 munkanap alatt elvégezzük, a laborba történő küldés, illetve a leletezés idejét is figyelembe véve azonban 6- 14 nap alatt juthatnak az érdeklődők kész eredményhez.”

 A számok nem hazudnak?

Mennyire vehető biztosnak a kapott eredmény, illetve milyen következményei lehetnek, ha utólagosan kiderül, hogy valamilyen oknál fogva téves volt a kapott eredmény? „Jelenlegi ismereteink szerint a DNS alapú apasági vizsgálat a legpontosabb ilyen jellegű teszt, vagyis az eredmény alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgált két személy között fennáll- e az apa és a gyermek közötti genetikai kapcsolat, magyarul a vizsgált apa biológiai apja- e a gyermeknek. Mivel azonban a vizsgált személyek saját maguk is levehetik a DNS vizsgálati mintát, ebben az esetben (a manipulációs lehetőség nagyfokú mértéke miatt) a laboratórium nem vállalhat semmilyen garanciát az elvégzett eredményért – hangsúlyozza Bezzegh doktor. Amennyiben törvényszéki, azaz jegyzőkönyvezett DNS alapú apasági vizsgálatra kerül sor, akkor annak eredményéért minden tekintetben felelősséget vállalunk.

Az utóbbi 15 esztendőben a napfényre került tévedések mindegyikéről kiderült, hogy a tévedés valamilyen manipulációnak volt köszönhető, valaki kívülről, rosszhiszeműen befolyásolta a vizsgálatot. Az ilyen beavatkozások teljes kiküszöbölésére minden intézkedést megtettünk, és nem csupán az általam képviselt laboratóriumban, hanem Magyarországon minden ilyen laboratóriumban az ilyen külső, manipulatív beavatkozás teljes mértékben kizárt.”

A DNS- vizsgálatot kezdeményezők mindenképp fordítsanak időt arra, hogy az összes lehetséges esetet, az érintettek és családjuk sorsát illető valamennyi lehetőséget számba vegyék, akár pozitív akár negatív apasági eredmény születik.

Mi a helyzet más országokban?

Franciaországban egy év börtön és 15.000 euró pénzbírság jár annak a férfinak, aki bárhol a világon apasági teszt elvégzését rendeli meg. A francia törvényhozás egy régi problémát próbált meg rendezni, amikor újratárgyalta azt a DNS tesztek alkalmazására vonatkozó állami tilalmat, mely szerint az apaság megállapítása érdekében az apa nem rendelhet meg genetikai vizsgálatot, egy olyan pszichológiai szakvéleményre alapozva, mely szerint a tesztek tiltása a családi békét szolgálja. Mondhatni mindenkinek jobb, ha az apáknak nincs lehetőségük megtudni, hogy a gyermek, akit az ő gyermeküknek állítanak vagy esetleg már évek óta sajátjukként nevelnek, eltartanak, valójában nem is az ő gyermekük.

Hasonló a helyzet Németországban is immáron 2009 óta: DNS tesztet csak mindkét szülő hozzájárulásával vagy speciális bírósági végzés birtokában lehet elvégezni és 5000 euró pénzbírsággal kell számolnia annak, aki szembeszegül a törvénnyel.

Itthon: Magyarországon is szükséges a nagykorú személyek írásos beleegyezése a vizsgálat elvégzéséhez, kiskorú személyek – vagyis gyermekek – esetében pedig a törvényes képviselőnek kell írásban hozzájárulni a vizsgálathoz. Azonban minden említett országban – így Magyarországon is – van lehetőség az ún. „jeligés” vizsgálatok elvégzésére, ebben az esetben jelige alatt érkezik két DNS minta a laborba, ahol a vizsgálat elkészül, és a beküldő számára tisztázódik a kérdés. Az így elvégzett vizsgálat inkább a lélek megnyugtatását szolgálja, jogi eljárások lezárására nem alkalmas.

Pszichiáter, pszichoterapeuta szakértőnk, dr. Süli Ágota véleménye

„Ügyvédek mesélhetnének azokról a drámai pillanatokról, amikor kliensükről kiderül, hogy nem azok, akiknek gondolták magukat, ezért életük egy teljesen más fordulatot vesz. Lélektanilag egy traumás folyamaton megy keresztül az a személy, akinek identitását megkérdőjelezték azok az emberek, akik hozzá legközelebb álltak. Felmerül benne, hogy eddigi élete hazugság volt, eltitkolták előle, hogy honnan származik, ki is ő valójában. Szerethet-e, bízhat-e azokban, akik becsapták őt, félrevezették, titkok rejtegettek előtte. Hirtelen magányosnak kitaszítottnak éli meg helyzetét, ami depressziós hangulatot, önpusztító gondolatokat hozhat létre. Nehéz segítséget kérni ebben az állapotban, mert akikben bízott, azok mára elvesztették kompetenciájukat, másokban meg nem mer bízni az előzmények miatt. Ettől még rosszabb pszichés állapot jön léte, akár teljes lelki bezárkózáshoz vezethet.”

A rejtélyek nyomában – szösszenetek a nagyvilágból:

  • 2011 júliusa, MONACO: Még meg sem száradt a tinta az Albert herceg és Charlene Wittstock között köttetett házassági anyakönyvi kivonaton, a bővérű nőcsábászt újabb DNS- teszt elé állították. Lezajlott a világraszóló esküvő az akkor ötvenhárom éves Albert herceg és a gyönyörűséges egykori dél- afrikai úszóbajnok között, ám a monacói herceget újabb apasági vizsgálat elé állították. Albert hercegnek tehát van egy harmadik zabigyereke is kilencéves fia, Alexandre – aki, egy légiutas- kísérőtől, Nicole Coste- tól született – és 22 éves lánya, Jazmin mellett, utóbbi Tamara Rotolától.
  • 2011 novembere, BUDAPEST: L.L. Junior ügyvédjén keresztül kapott egy levelet, mely szerint született Szlovákiában egy kisfiú, akinek ő volna az apja. Volt is emiatt pár álmatlan éjszakája, mert bár nem történt a februári szlovák buliban semmi “olyan”, a kedvesének, Csillának valószínűleg nem esett jól ez a hír. Az anyuka peren kívül próbált egyezkedni, de a DNS-vizsgálat eredménye bebizonyította LL Junior ártatlanságát. Az énekesnek azóta megszületett kisfia is, még tavaly januárban.
  • 2012 júliusa, MANCHESTER: Balotelli, a Manchester City olasz válogatott csatára egy barátjától tudta meg, hogy korábbi barátnője, az akkor 24 éves Rafaella Fico terhes, ráadásul a lány azt állította, ő a születendő gyermek apja. A futballista akkor kijelentette, csak azt követően hajlandó elismerni, hogy ex- barátnője tőle terhes, ha már megvan az apasági teszt eredménye. Azóta Balotelli több alkalommal is elbliccelte az apasági tesztet a kis Piával, így a mai napig nem dőlt el egyértelműen, hogy ő a gyerek apja, vagy sem.
  • 2013 májusa, ATLANTA: Tavaly Justin Biebert, a 19 éves sztárt – nem egészen két éven belül – másodjára vádolták meg azzal, hogy gyermeke született. Persze a sztár akkor is tagadta, hogy ő lenne az apja egy 25 éves rajongó gyermekének. A nő azt állította, hogy Justin egy koncertje után esett teherbe egy egyéjszakás kaland során: az akkor 15 éves Justin és a szintén fiatal hölgy egy étteremben találkoztak a South Beachen, a kamasz fiú ezután felhívta rajongóját a hotel szobájába. A gyermek létezéséről addig a sztár semmit nem tudott, a nő egyik rokona szerint ugyanis szerették volna a kicsit távol tartani a reflektorfénytől. Bieber szóvivője tagadta, hogy az énekes lenne az apa, azzal érvelve, nem ez lenne az első alkalom, hogy valaki megpróbál hírnevet szerezni a sztáron keresztül. 2011- ben ugyanis egy Mariah Yeater nevű 20 éves nő állította ugyanezt, később azonban – egy apasági teszt következtében – kiderült, hogy hazugság volt az egész.
  • 2013 júniusa, BRÜSSZEL: Az 1968- ban született Delphine Boel jogi úton, DNS-vizsgálattal kívánta bebizonyítani, hogy a 79 éves belga király, II. Albert az ő vér szerinti apja. Boel magát a királyt, a trónörökös Fülöp herceget és Asztrid hercegnőt, II. Albert lányát is beidéztette a bíróságra. Az értesülést az udvar is megerősítette, de a királyi ház ezen túlmenően nem óhajtott megjegyzést fűzni a híradáshoz. Belga alkotmányjogászok szerint az ügy „bukásra van ítélve”, a belga alkotmány értelmében ugyanis a király személye sérthetetlen, érinthetetlen nemcsak büntetőjogi, de polgári jogi értelemben is: semmilyen eljárás nem indítható vele szemben, szó szerint a törvények fölött áll. II. Albert 1999-es karácsonyi üdvözletében félig- meddig beismerte, hogy a hatvanas évek végén – Delphine Boel születése előtt – viszonya volt valakivel.

Forrás: www.dnskozpont.hu; www.ddcmagyarorszag.hu

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

50 dolog, amiért jó szülőnek lenni