Workshopokkal, szakkönyvekkel a megkésett fejlődésű gyermekekért

 In A gyermekek fejlődése, nevelése

Az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb ellátását szolgálja a Családbarát Magyarország Központ európai uniós finanszírozású Gyermekút projektje (Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése, EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001). A projekt az ellátórendszerben dolgozó szakemberek és az érintett családok képzésével, az ellátásban szerepet vállaló különböző ágazatok együttműködésének ösztönzésével támogatja az eltérő, megkésett fejlődésű kisgyermekek gyors és eredményes fejlesztését.

A projektet megvalósító szakemberek

  • 23 módszertani anyagot, kézikönyvet fejlesztettek ki;
  • olyan protokollokat és irányelveket dolgoztak ki, mint a koraszülöttek utógondozási irányelve, az iskolába lépést megelőző komplex vizsgálat protokollja, az óvodai fejlődéskövető szűrővizsgálatok rendszere és a mozgásterápiás protokoll.
  • Fontos lépést jelent továbbá a kora gyermekkori intervenció területén a hazai fejlesztésű, egységes vizsgáló- és szűrési módszerek kidolgozása is, többek között a kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok által használt, a kisgyermekek nyomonkövetését segítő gyermekfejlődési kérdőív vagy az iskolakészültségi vizsgálat.
  • 22 féle, különböző típusú, saját fejlesztésű, akkreditált, ingyenes képzést tartottak eddig a projekt keretében, így több mint 11 187 fő (köztük a köznevelési területről 2752 fő, a szociális ágazatból 4410 fő, az egészségügyi ágazatból 4025 fő) képzése valósult meg.

Összességében a projekt eredményeként egy hatékonyabban működő ellátórendszer, átlátható gyermekút jön létre, színvonalasabb és mindenki számára elérhető szolgáltatásokkal. A képzések eredményeként nő és egységesebbé válik a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek tudása, valamint a szülők képzésével az érintett családok tudatosabban, kompetens módon tudják támogatni gyermekeik erősségeit, így javítva a gyermekük, illetve családjuk egészének életminőségét.

Az elkészült szakmai tartalmak révén megnyílt a lehetőség arra, hogy a Családbarát Magyarország Központ közvetlenül is segítse az érintett gyermekek fejlesztését, a velük foglalkozó szakemberek ismeretbővítését. Erre építve a Központ 2021. május 20-án stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem Pető András Karával (SE PAK). Ennek keretében az egyetem oktatói és szakemberei számára térítésmentes képzési lehetőségeket, workshopokon való ingyenes részvételt, valamint félévente egy célzott szakmai továbbképzést biztosítanak. Az SE PAK pedig vállalta, hogy a projekt szakmai produktumait (módszertani szakanyagok, filmek, kézikönyvek, irányelvek, protokollok stb.) oktatási céllal a tantárgyaiba építi.

Az aláírt megállapodások ünnepélyes átadását követően Dr. Kereki Judit szakmai igazgató mutatta be a projektet.  A Gyermekút projekt eredményeit összegző kiadványokat Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea, az egyetem dékánja és Makk Ádám, a Gyakorló Általános Iskola és Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézet igazgatója vették át.

Az eseményhez kapcsolódóan a projektben résztvevő szakemberek és az egyetem kutatói két közös online workshopot is tartottak, egyrészt a kora gyermekkori szakellátásban résztvevő szakemberek, másrészt a korai intervencióban érintett szülők számára „A gyermek fejlődésbeli rendellenességének felismerését, fejlődésének nyomon követését célzó ismeretadás” címmel.

Bővebb információ:

www.gyermekut.hu ; Gedeon András (+36 30 482 3428, e-mail cím: sajto@csalad.hu )  

A Családbarát Magyarország Központ közreműködik a hazai  demográfiai fordulat elősegítésében, a családok, valamint az idősek támogatásával összefüggő feladatok megvalósításában és a női esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvések segítésében. A CSBM fő tevékenységeként a magyar családokat támogató kiemelt projekteket tervez és valósít meg, valamint működteti a kapcsolati erőszak áldozatait segítő Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.

Forrás: Családbarát Magyarország Központ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search