Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem:

Tisztelt látogatónk, amikor Ön a csaladivilag.hu portál bizonyos szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját adatait is átadja részünkre. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (formula kitöltése) kerül birtokunkba. Az Ön személyes adatait a portál üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassuk Önt adatai sorsáról, ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, legyen választási lehetősége adatainak kezelését illetően.

Adatvédelmi irányelvek:

A személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt – a Felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük, és mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és technikai részről is az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.

Bizonyos szolgálatatások használatakor a látogatók megadják önként adataikat. Ilyenkor mindig jelezzük publikus lesz-e az adott információ, vagy csak belső felhasználásra kerül sor. Amennyiben publikus az információ nem vállalunk érte felelősséget, hogy más ezzel nem él vissza, vagy nem használja fel saját érdekében az adatokat. Kérjük látogatóinkat a publikus adatokat kellő körültekintéssel adják meg! Az adatokhoz csak a szerkesztőség által feljogosított személyek férhetnek hozzá.

A Conmarket Kft. kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat (Felhasználó neve, email címe, azonosítója) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja a célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a csaladivilag.hu harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén a csaladivilag.hu az adatbázisából törli.

A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó a csaladivilag.hu egyes szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A csaladivilag.hu a Felhasználó kérésére a csaladivilag.hu által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Felhasználó kérésére módosítja.

A felhasználói adatok megadását kérő formulák kitöltésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó adatait a Conmarket Kft. az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. A Conmarket Kft. a Felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az előbb említett adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy a Conmarket Kft. a Felhasználó e-mail címét felhasználva a Felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A Felhasználó az előbb említett közvetlen megkeresés módszerével történő reklámközléshez a portálon való regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

A Felhasználó kijelenti, hogy a fent említett adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklámközlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg.

A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül a Conmarket Kft.-vel írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a Felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.

Technikai tudnivalók:

A felhasználói adatok nyilvános, internetes felületről való levétele, törlése nem jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat minden esetben megőrizzük.

A Felhasználó a csaladivilag.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal!

Ha kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot:

info@csaladivilag.hu
kapcsolat@csaladivilag.hu

1133. Bp. Pozsonyi u. 54.